Geld Lenen, lening afsluiten, goedkope lening, Krediet zonder BKR

Geld lenen maar toch financiële zekerheid?
Geld en Lenen biedt u onafhankelijk advies.

Bijverdienen Bijstand - Wat mag wel en wat niet @ Geld & Lenen

Bijverdienen bijstand

U hebt recht op een bijstandsuitkering indien uw eigen inkomen te laag is om in uw noodzakelijke onderhoud te kunnen voorzien. Deze uitkering is dus als aanvulling bedoeld.
U krijgt alleen bijstand als u geen beroep kunt doen op andere uitkeringen. Daarbij geldt ook dat u slechts een beperkt eigen vermogen mag hebben. De bijstandsuitkering kan worden verstrekt door de sociale dienst van uw gemeente.

Uw eigen inkomen wordt ingehouden op uw uitkering. Bijstandsgerechtigden die met hun (deeltijd-)baan niet genoeg verdienen om uit de bijstand te komen, mogen maximaal zes maanden lang een kwart van wat ze verdienen houden tot een maximum van € 172,- per maand (2006). Voorwaarde is wel dat het werk ertoe bijdraagt dat u op termijn uit de bijstand komt.

Het is mogelijk dat een gemeente deeltijdwerk stimuleert door het verstrekken van een premie. Omdat de regels per gemeente anders zijn, kunt u deze het beste navragen bij de sociale dienst. Daarom wordt hier ook geen rekenvoorbeeld gegeven.

Vertel het direct aan de sociale dienst wanneer u gaat bijverdienen. Dan kan daar achteraf geen misverstand over ontstaan. Ook als u vrijwilligerswerk gaat doen, want alle inkomsten tellen mee. Alleen vergoedingen voor echt door u gemaakte kosten worden niet gekort.

Geld lenen?