Geld Lenen, lening afsluiten, goedkope lening, Krediet zonder BKR

Geld lenen maar toch financiële zekerheid?
Geld en Lenen biedt u onafhankelijk advies.

Leenovereenkomst, Hoe werkt een Leen overeenkomst - Geld & Lenen

Leenovereenkomst

Het betaalde bedrag wordt in deze geldleningovereenkomst als lening overeengekomen tussen schuldenaar en geldschieter. Schuldenaar kan door betaling van zijn schuld door een geldschieter finale kwijting van de uitstaande schuld bij de schuldeiser krijgen. Geldschieter betaalt direct de uitstaande schuld aan schuldeiser.

In verband met een andere investering wil ik mijn lucratieve leencontract met een vast rentepercentage van 10% (met notariele akte en verpanding van het woonhuis van de lener) doorverkopen. Het gaat om een som van 40.000 euro maar je kunt het ook in kleinere stukken overnemen. Voor meer informatie kun je mailen of bellen.

Er is een regeling die het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk maakt geld aan startende ondernemers te lenen. U als startende ondernemer heeft er misschien geen rechtstreeks voordeel van, maar de regeling kan het u wel een stuk makkelijker maken om het beginkapitaal voor uw onderneming bij elkaar te krijgen. Wellicht kunt u met behulp van deze regeling iemand bereid vinden een deel van zijn of haar vermogen in uw onderneming te steken. Want deze regeling biedt zo’n particuliere geldgever belangrijke fiscale voordelen. U kunt zich ook wenden tot bepaalde zogenoemde participatiemaatschappijen. Participatiemaatschappijen kunnen beginkapitaal verstrekken aan beginnende ondernemers (ook rechtspersonen als BV’s).

  • dat het gaat om een lening aan een startende ondernemer: durfkapitaal (Agaathlening);
  • dat het gaat om een achtergestelde lening: de eerste 8 jaar hebben andere (gewone) schuldeisers voorrang bij het innen van hun schulden;
  • dat u de lening gebruikt voor de financiering van bestanddelen die vallen onder het verplichte ondernemingsvermogen;
  • dat uw geldgever zelf geen geld heeft geleend om de lening te kunnen verstrekken;
  • om welk bedrag het gaat (minimaal € 2.269);
  • tegen welk rentepercentage de lening wordt gesloten (maximaal de wettelijke rente);
  • wat de looptijd van de lening is.
  • Vermeld ook de naam en het sofi-nummer van uzelf en uw geldgever, en onderteken beiden de overeenkomst.

Geld lenen?