Geld Lenen, lening afsluiten, goedkope lening, Krediet zonder BKR

Geld lenen maar toch financiële zekerheid?
Geld en Lenen biedt u onafhankelijk advies.

Het Rentekrediet van Geld & Lenen - Goedkope Lening

Rentekrediet

Het Rentekrediet is een product dat erg veel op een Doorlopend Krediet lijkt. In tegenstelling tot een Doorlopend Krediet betaalt u echter gedurende een van tevoren afgesproken periode geen aflossing, maar alleen rente.

Daarmee is het Rentekrediet een goede oplossing voor mensen, die verwachten dat ze over een paar jaar meer bestedingsruimte hebben, dan op het moment waarop het krediet wordt aangegaan, bijvoorbeeld doordat ze net getrouwd zijn en/of aan het begin van hun carrière staan.

Voordelen Rentekrediet

  • U kunt te allen tijde boetevrij aflossen
  • Lage maandlasten
  • Tussentijds aflossen in altijd toegestaan
  • Heropname afgeloste bedragen is mogelijk

Werking rentekrediet

Na de aflossingsvrije periode (meestal 5 jaar) die van tevoren is vastgesteld wordt door de maatschappij bepaald of u nogmaals in aanmerking komt voor een aflossingsvrije periode. Wanneer dit niet het geval is, wordt het Rentekrediet omgezet in een “normaal” Doorlopend Krediet. Tot deze tijd betaalt u dus alleen rente over het geleende bedrag.

Aflossing rentekrediet
Na de aflossingsvrije periode betaalt u een vast bedrag per maand, dat gedeeltelijk bestaat uit rente en gedeeltelijk uit aflossing. Dit bedrag kan volgens een met u te maken afspraak, 1%, 1 ½ %, of 2% van de overeengekomen kredietlimiet zijn.

Kosten rentekrediet
De rente is variabel. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Aan het eind van het jaar ontvangt u ook een jaaroverzicht van de betaalde rente.

Geld lenen?