Geld Lenen, lening afsluiten, goedkope lening, Krediet zonder BKR

Geld lenen maar toch financiële zekerheid?
Geld en Lenen biedt u onafhankelijk advies.

Het Spaarkrediet van Geld & Lenen - Goedkope Lening

Spaarkrediet

Een spaarkrediet is een speciale vorm van Doorlopend Krediet. Gedurende de looptijd lost u niets af; u betaalt dus alleen rente. Om de lening na langere tijd, bijvoorbeeld na 15 jaar, toch te kunnen aflossen, spaart u het geleende bedrag bijeen door middel van een spaarplan (in de vorm van een levensverzekering). Deze leenvorm kenmerkt zich door een lage maandlast en een optimaal gebruik van fiscale mogelijkheden.

Bij het sluiten van de lening spreekt u een kredietlimiet af; dat is het bedrag dat u in totaal kunt opnemen. Vervolgens kunt u met een opnameformulier elk gewenst bedrag opnemen, zolang u de overeengekomen limiet niet overschrijdt. Zodra u heeft opgenomen, wordt automatisch elke maand alleen rente van uw rekening afgeschreven. Natuurlijk betaalt u uitsluitend rente over het door u opgenomen saldo van het spaarkrediet. Naast de rente betaalt u een spaarpremie voor de verzekering. Daarmee spaart u op een fiscaal slimme manier de aflossing van uw lening bij elkaar.
Uw totale maandlast blijft lager dan bijvoorbeeld bij een gewoon Doorlopend Krediet of een Persoonlijke Lening.

Kenmerken spaarkrediet

De rente die u betaalt voor uw lening kunt u opvoeren als aftrekpost op het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting, mits het geleende geld wordt aangewend te verbetering van uw eigen woning. In alle overige gevallen is de rente niet meer aftrekbaar.Ten behoeve van uw belastingaangifte ontvangt u een opgave van deze rente op uw kredietoverzicht van de maand december.

Op latere leeftijd is een spaarkrediet één van de weinige manieren om onder acceptabele condities geld te lenen; met name als u reeds een lopend spaarplan (in de vorm van een levensverzekering) heeft. Heeft u een reeds ‘lopend’ spaarloon (of levensverzekeringpolis), dan kunt u meestal tot 56-jarige leeftijd een spaar krediet sluiten. Op deze manier geniet u eerder van uw in het spaarplan opgesloten spaargeld. Uw spaarkrediet moet in de regel voor het 72ste jaar zijn afgelost; tot dat moment kunt u dus nog opnamen doen tot de hoogte van de kredietlimiet. Dit is toegestaan als u uw spaarplan (de levensverzekering) gebruikt voor aflossing van de lening en als het spaarplan niet eerder tot uitkering komt.

Geld lenen?